Werkwijze

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen als volgt worden ingediend:

  • Aanvragen kunnen schriftelijk of digitaal worden ingediend door een persoonlijke brief van de initiatiefnemer(s) inclusief een projectplan en financiële onderbouwing te sturen naar de secretaris van Stichting Helias: info@stichtinghelias.nl
  • De aanvragen worden in de twee maandelijkse bestuursvergaderingen besproken.
  • Er wordt onder meer naar de volgende items gekeken:

1. Wie is de initiatiefnemer van het project? Naam, adres, etc.
2. Hoe lopen de persoonlijke contacten met het bestuur van de Stichting Helias?
3. Wat is het (maatschappelijk) doel van het project?
4. Wie zijn er nog meer betrokken bij dit project en hoe vindt de uitvoering plaats?
5. Waaraan wordt antroposofie als inspiratiebron zichtbaar in het project?
6. Het projectplan; wat zijn de totale kosten, zijn er inkomsten, zijn er ook andere fondsen benaderd?
7. De gegevens worden door de initiatiefnemer(s) aangeleverd.
8. Er vindt terugkoppeling plaats door middel van een kort evaluatieverslag.

  • Het bestuursbesluit wordt vervolgens door de secretaris aan de aanvrager bekend gemaakt
  • Voorbeelden van goed gekeurde aanvragen:
      Reiskosten docenten;Aanschaf meubilair / gereedschap / servies;Bijdrage om een conferentie bij te wonen / te ondersteunen;Bijdrage aan studiekosten;Bijdrage aan vertaling / uitgave van boeken.

Stichting Helias draagt niet bij aan bijvoorbeeld: verblijfskosten, exploitatiekosten of aanschaf en/of huur van vastgoed.

Stichting Helias ondersteunen?

07-09-2011

Wilt u stichting Helias ondersteunen door een schenking? Daarvoor zijn wij u erg dankbaar!

Lees verder