Nieuws

In september 2017 wordt in Jekatarinaburg, Rusland een congres georganiseerd voor mensen met en zonder beperking.  Mensen vanuit de hele wereld zijn harte welkom.

De organisatoren van dit congres zijn zeer geïnspireerd door het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' (CRPD) dat in 2006 door de Verenigde naties is aangenomen. Zij zetten zich dagelijks in om vanuit inclusie mensen met een beperking te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Waardigheid en respect zijn voor hen daarbij belangrijke thema’s.

In de volgende links vindt u nadere informatie over dit congres. Mocht u interesse hebben om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Stichting Helias voor eventuele tegemoetkoming aan de reis- en verblijfskosten.

Stichting Helias ondersteunen?

07-09-2011

Wilt u stichting Helias ondersteunen door een schenking? Daarvoor zijn wij u erg dankbaar!

Lees verder