Contact

Neem contact op met Stichting Helias via post of per e-mail.

Stichting Helias

p/a Veldzichtstraat 18,
3731 GH De Bilt
Email: info@stichtinghelias.nl

Triodosbank
IBAN: NL68 TRIO 0212 1537 22
BIC: TRIONL2U

ING
IBAN: NL56 INGB 0000 6439 65
BIC: INGBNL2A

Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: 411.835.71
Fiscaal nummer: NL00.89.55.37.2B.01

Stichting Helias is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Stichting Helias ondersteunen?

07-09-2011

Wilt u stichting Helias ondersteunen door een schenking? Daarvoor zijn wij u erg dankbaar!

Lees verder