Ondersteuning van het werk in Bulgarije door Stichting Helias

Stichting Helias heeft al vele jaren geholpen met het ontwikkelen van werkgebieden vanuit antroposofie in Bulgarije. Dit dateert van begin jaren 90 in de vorige eeuw. Niet lang na het openen van de grenzen ontstond de vraag vanuit Bulgarije om hulp voor het ontwikkelen van diverse projecten.

Op vraag van enkele mensen die zeer enthousiast over vrijeschoolonderwijs waren is vanaf 2012 een opleiding gestart tot vrijeschoolleerkracht. De opleiding duurde drie jaar en vond steeds in vakanties plaats. Hij was opgezet voor leerkrachten die in Bulgarije bevoegd waren.

Stichting Helias ondersteunt lokale, maatschappij-vernieuwende initiatieven op diverse gebieden zoals ondersteuning aan mensen met een beperking, biologisch dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde en vrije schoolpedagogie.

Stichting Helias is betrokken bij de volgende fondsen

Sint Petersburg

sint-petersburg

Bosnië-Herzegovina

bosnie-herzegovina

Tsjechië & Slowakije

tsjechie

Oekraïne

Ukraine

Heilpedagogie Rusland

St. Basil's Cathedral on Red Square in Moscow, Russia.

Ein Bustan Israel

Dome of Rock

Crea Thera

crea-thera

Wil je Stichting Helias ondersteunen?

Bekijk hoe je iets bij kunt dragen

ondersteun stichting helias

Je kunt Stichting Helias en haar initiatieven ondersteunen op verschillende manieren. Wij accepteren donaties, maar ook kun je je aanmelden als vrijwilliger en meewerken aan de realisatie van onze initiatieven. Hartelijk dank je voor je vrijgevigheid!

Waar is Stichting Helias mee bezig?

Bekijk onze huidige initiatieven

stichting helias projecten

Wij hebben een handig overzicht gemaakt van de lopende initiatieven die wij ondersteunen. Wist je dat Stichting Helias actief is in meer dan 10 landen en dat er rond de 400 vrijwilligers meehelpen om de projecten te realiseren en te beheren?

Welkom

Stichting Helias ondersteunt binnen haar mogelijkheden mensen die een bijdrage willen leveren aan lokale maatschappij vernieuwende initiatieven op diverse gebieden zoals ondersteuning aan mensen met een beperking, biologisch dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde en vrije schoolpedagogie.

Antroposofie is veelal een inspiratiebron om initiatieven te ondersteunen. Daarbij is het voor de bestuursleden van Stichting Helias van belang dat (financiële) vragen voor ondersteuning via individuele contacten verlopen. Persoonlijke betrokkenheid is voor ons dan ook van groot belang.

Middelen

Stichting Helias verkrijgt haar inkomsten van particulier schenkers.

In enkele situaties werft de Stichting zelf bij fondsen.

Werkgroepen

Daarnaast faciliteert Stichting Helias werkgroepen die zich specifiek inzetten voor een project of een land. Deze werkgroepen zorgen veelal zelf voor inkomsten door middel van verschillende acties. De opbrengsten worden overgemaakt op een rekening van de stichting en kunnen als schenking worden opgevoerd bij belastingdienst daar Stichting Helias een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Vervolgens worden deze gelden door de penningmeester van Stichting Helias overgemaakt naar de diverse projecten.

Uitgelicht initiatief

Orgelproject Van Het Sjostakovitsj Eurytmie-Ensemble "Adam, De Mens Tussen Licht En Donker"

Stichting Helias

p/a Veldzichtstraat 18,
3731 GH De Bilt
Email: info@stichtinghelias.nl

Bankgegevens

Triodosbank
IBAN: NL68 TRIO 0212 1537 22
BIC: TRIONL2U

ING
IBAN: NL56 INGB 0000 6439 65
BIC: INGBNL2A

KvK: 411.835.71
BTW: NL00.89.55.37.2B.01

Stichting Helias is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.