Welkom

Stichting Helias ondersteunt binnen haar mogelijkheden mensen die een bijdrage willen leveren aan lokale maatschappij vernieuwende initiatieven op diverse gebieden zoals ondersteuning aan mensen met een beperking, biologisch dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde en vrije schoolpedagogie. Antroposofie is veelal een inspiratiebron om deze initiatieven te ondersteunen.

Daarbij is het voor de bestuursleden van Stichting Helias van belang dat (financiële) vragen voor ondersteuning via individuele contacten verlopen. Persoonlijke betrokkenheid is voor ons dan ook van groot belang.

Middelen

Stichting Helias verkrijgt haar inkomsten van particulier schenkers.

In enkele situaties werft de Stichting zelf bij fondsen.

Werkgroepen

Daarnaast faciliteert Stichting Helias werkgroepen die zich specifiek inzetten voor een project of een land. Deze werkgroepen zorgen veelal zelf voor inkomsten door middel van verschillende acties. De opbrengsten worden overgemaakt op een rekening van de stichting. De opbrengsten kunnen als schenking worden opgevoerd bij belastingdienst daar Stichting Helias een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Vervolgens worden deze gelden door de penningmeester van Stichting Helias overgemaakt naar de diverse projecten.

Stichting Helias ondersteunen?

07-09-2011

Wilt u stichting Helias ondersteunen door een schenking? Daarvoor zijn wij u erg dankbaar!

Lees verder